Şifreleme

Bu derste bir veriyi şifrelemeyi ve bu şifrelenmiş veriyi nasıl doğrulayabileceğimizden bahsettim.

Bu işlemleri yapmak için password_hash ve password_verify fonksiyonlarını kullandık.


PHP
6 parça